הכנסיות החצובות בסלע של לליבלה
17/08/2019
טריאסטה איטליה
16/12/2019